Over Tienvoorjestad.nl

Ons verlangen

Terwijl ik wakker werd hoorde ik de woorden; “Tien voor je stad”. Het was me niet direct duidelijk wat dit betekende, maar ik moest wel direct aan het verhaal van Abraham denken. Abraham die met God spreekt over de steden Sodom en Gomorra. Toen God me zo leidde naar dit verhaal van Abraham wist ik opeens zo ontzettend duidelijk wat ik eigenlijk altijd al wist… de sleutel van herleving ligt in gebed.

Onze bediening begon ooit in een gebedshuis. God opende een deur en daar waren wel elke morgen een aantal uren met een groep mensen. Biddend zagen wij hoe dingen veranderden, levens en gezinnen werden aangeraakt met Gods liefde. We zijn altijd blijven bidden. Heel vaak was bidden nog de enige optie in de situaties waar we mee in aanraking kwamen. Vaak zagen we de doorbraken al snel volgen.

En al jaren geleden was er het verlangen ontstaan om een landelijk ‘digitaal’ gebedsnetwerk te starten. Naast de appgroepen voor gebed die wij als stichting en bediening al hadden opgebouwd. Een netwerk wat zich zou richten op politiek en maatschappelijke situaties en wat zou bidden voor de directe omgeving. En zo is Tienvoorjestad.nl ontstaan en hieronder lees je meer over onze visie en missie!

Albert van der Heide

Als er tien bidden voor een stad!

Het mooie maar ook verdrietige verhaal van Abrahams onderhandelingen met God vind je in Genesis 18:20-33. Abraham begint met te pleiten op de aanwezigheid van 50 rechtvaardigen en bouwt door de realiteit gedreven dit af naar 10. Telkens weer zegt God, dat Hij de stad zal sparen. Maar bij minder dan 10 rechtvaardigen is er geen hoop meer voor de stad.

Verder zei hij: Laat de Heere toch niet [in toorn] ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien. Genesis 18:32

In dit verhaal wordt zo het Liefdevolle hart van God zichtbaar. God wil het goede voor de stad! God wil het goede voor deze wereld. God wil er alles aan doen om deze wereld te redden. Zolang er nog echt hoop is voor de stad, regio of land. Zolang er nog hoop is op herleving. En er is nog hoop zolang er slecht nog een handjevol bidders aanwezig zijn. Zolang er meer dan 10 zich uitstrekken naar de hemel en hun verantwoordelijkheid nemen en voorbede doen voor hun omgeving.

Minimaal 7000 in Nederland!

Daarna leidde God mij naar de tekst uit 1 Koningen 19. Daar treffen we Elia aan, die net een enorme revival en transitie in Israël teweeg heeft gebracht. Ondanks de enorme overwinning die hij dankzij God net heeft behaald, loopt hij volledig vast in emoties als angst en zelfgerichtheid.

God wijst hem dan op de hoeveelheid bidders die hun knieën hebben gebogen voor God en niet voor Baal.

Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. 1 Koningen 19:18

We geloven dan ook, vanuit die belofte, dat we zullen uitgroeien tot minimaal 7000 bidders in Nederland. En dat die het verschil zullen maken en het land naar herleving zullen leiden net als in de tijd van Elia.

Initiatief Bidvooronzeboeren.nl!

Het verlangen werd bevestigd en geactiveerd toen een van mijn vrienden, Peter de Hoop, in 2019 mij vroeg om een gebedsactie te organiseren rondom de boeren, die gingen staken en waar veel zorgen waren.

Toen deze actie op een dag meer dan 700 bidders bijeenbracht om te bidden voor deze zaak, wist ik dat het de tijd was om hiermee door te gaan en de focus te verleggen naar Tienvoorjestad.nl om dit opgebouwde werk ook continuïteit te geven.

Kijk voor info op Bidvooronzeboeren.nl

Het gebed van een rechtvaardige!

Waarom bidden? De Bijbel is vol van beloftes die worden gekoppeld aan ons gebed. Een van de meest krachtige samenvattingen en bemoedigingen als het gaat over ons bidden vind ik de tekst in Jakobus 5:16b “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. (NBG)”

In deze tekst komt direct zo mooi naar voren dat onze gebeden een voertuig zijn voor Gods kracht. Er wordt kracht aan verleend. Het is niet ons krachtige bidden, of ons eindeloze bidden. Het is ons eenvoudige gebed, waar door een oneindige liefdevolle God, kracht aan wordt verleend.

En dan trekt Jakobus het nog zo mooi door naar de persoon van Elia. Elia was een mens net als jij en ik, zegt Jakobus. (Jakobus 5:17-18) En het is waar. Elia was ook iemand die het soms erg moeilijk had, bang was het niet meer zag zitten. (o.a. 1 Koningen 19:4) Maar tegelijkertijd leefde in kracht en overwinning. Niet zijn eigen kracht, maar Gods kracht. Omdat het God is die kracht verleende aan de gebeden van Elia.

En het is DEZELFDE God die KRACHT geeft aan onze gebeden!
En die gebeden zijn in staat herleving te brengen in ons land.
Dus daarom blijven we bidden, net als in de tijd van Elia!

Een volk op haar knieën!

Als het volk zich bekeert, gaat God herstellen. En bekering begint op de knieën met Gebed.

Zo riep Israël keer na keer tot God en Hij verloste hun. En telkens weer dwaalde ze af. Kwamen ongerechtigheid en afgodendienst weer in de plaats van de God die hun verloste.

Maar God is trouw. Hij is altijd trouw. En Hij geeft zijn belofte over de tijden die soms donker zijn en verdrietig. Zijn belofte van trouw als wij ons tot Hem keren, dat Hij herleving zal geven.

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kronieken 7:13-14

En daarom bidden we! Elke week. Met elkaar en elke keer met meer. Een leger wat opstaat. Het lijkt klein, maar het zal groeien. En zo mogen we voor ons land op de bres staan. Op de knieën gaan. Tot Onze God zal omzien en een machtige beweging van zijn Glorie in Nederland zal plaatsvinden.

Menu