Ontwaak, Ontwaak!

Zo begint Jesaja 52. Wakker worden! Wakker worden!
Woorden die we vaker tegenkomen in de Bijbel. Want ieder herleven begint met
ontwaken. Zo ook het herleven van de Kerk.

We leven opeens in een situatie waarin vele mensen worden wakker geschud. De angst die door ons land gaat is van ongekende omvang. De maatschappij wordt wakker geschud, de Kerk wordt wakker geschud. Vormen vallen weg. Tradities en gewoontes staan opeens stil.

‘Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,’ Efeze 5:14-18

Wordt wakker! Buit de geschikte tijd uit. Begrijp
wat de wil van de Heere is. Wordt vervuld van de Geest.

Dit eerste uur bidden we dat kinderen van God wakker zullen worden in deze tijd. Dat ze niet langer weg zullen kruipen achter kerkmuren en gewoontes. Maar dat de Kerk zal ontwaken met kracht en er een honger zal zijn naar de Heilige Geest.

  • Bid dat de Kerk ontwaakt, nu de maatschappij wakker
    wordt geschud.

  • Bid dat er een honger komt naar de Heilige Geest

  • Bid dat Christenen voorbeelden zullen zijn in een leven vol van
    vrede, vreugde en gerechtigheid. (Romeinen 14:17) Juist nu!
  • We bidden een halt toe aan het coronavirus

‘Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.’ Romeinen 14:17 HSV

We bidden vandaag Jesaja 52 uit over de situatie
in ons land en over de Kerk van Nederland. Jesaja 52 is een profetie over
Jeruzalem. Jeruzalem is het beeld van de Nieuw Testamentische gemeente. Het
lichaam van Christus op de aarde, de plaats waar God wil wonen. We geloven dat
God door dit hoofdstuk heen beloftes geeft voor herleving ook voor de Kerk en
de maatschappij van nu.

#bidden #corona #coronavirus #opwekking #herleving
#tienvoorjestad #bidvooronzeboeren

Als u nog bidders kent die zich aan willen melden om mee te bidden via onze WhatsApp verzendlijst dan kunt u dit bericht doorsturen.
Als je klikt op de volgende link:
en daarna klikt op “bericht” en dan “versturen”, wordt je direct toegevoegd aan onze verzendlijst. en ontvang je de gebedspunten per WhatsApp.
(let op we werken met verzendlijsten en niet met appgroepen u krijgt dus individuele berichten)

Gerelateerde berichten

Menu