De examenuitslagen zijn geweest en volgende week is de eerste regio (midden) met vakantie. Een periode van rust breekt aan. Een periode die we als mens nodig hebben; een reden waarom de sabbat, alle feesten en het jubeljaar ooit werden ingevoerd. Om de mens, de dieren en het land rust te geven en vruchtbaar te houden – een ‘reset’ voor alles wat leeft.

Hierin zijn we gemaakt naar Gods evenbeeld. Na zes dagen arbeid, nam Hij een dag rust (de rustdag is voor ons alleen de eerste dag in plaats van de laatste). En ook Jezus leidde hemzelf en zijn discipelen in de rust nadat ze op pad waren geweest (Marc. 6:30-31a).

Als Vredevorst, koning van de Vrede (Hebr: ‘shalom’ = innerlijke en uiterlijke heelheid) ís Hij rust (1 Joh 19:11-12a), geeft Hij rust (Matt.11:28-30, Fil.4:6-7) en roept Hij ons op om de rust in te gaan. De komende maanden nemen wij daar als team ook de tijd voor, tot en met augustus zijn we even offline. Maar we willen wel samen bidden voor de vrede van God in onszelf, onze kerk, onze stad en ons land. Zodat herstel plaats kan vinden, zodat mensen nieuwe inspiratie en krachten op kunnen doen, dat ze kunnen genieten van het werk wat ze hebben gedaan en zodat ze extra aandacht kunnen geven aan waar het in het leven om draait (zie gebedspunten vorige week).

Gebedspunten 

Laten we: 

  • danken voor rustperiodes; 
  • bidden voor herstel en innerlijke/ uiterlijke heelheid; 
  • bidden voor rust na gedane arbeid; 
  • bidden voor nieuwe inspiratie, visie en verlangens; 
  • bidden voor goede prioriteiten; 
  • bidden voor goede focus: alles wat waar, eerlijk, heilig vriendelijk, mooi en goed is. 

Proclamatieteksten 

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” (Fil. 4:6-8) 

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Matt. 11:28-30) 

 

Gerelateerde berichten

Menu