De ketenen los maken!

We zijn nog steeds in Jesaja 52. Wat we uit mogen bidden over ons land en over de Kerk. Waar we leven vanuit mogen ontvangen en doorgeven dwas door de coronacrisis heen.

Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion! Jesaja 52:2

We mogen de ketenen los maken.

De ketenen om de hals zo profeteert Jesaja heel specifiek.

Dat wijst op ketenen die belemmeren om te spreken, om een stem te laten horen. In eerdere berichten hebben we laten zien hoe Sion of Jeruzalem in deze profetie eigenlijk een beeld is van de nieuw testamentische gemeente. Van de Kerk van Christus. Een kerk zonder muren, die is gebouwd op een rots.

In ons land is de Kerk en daarmee het woord van God feitelijk ook de mond gesnoerd. Door de jaren heen is het bevrijdende evangelie steeds meer in de hoek gedrukt van onverdraagzaamheid en ouderwets. Maar het evangelie is actueel en het beste nieuws wat de wereld ooit kan horen. Daarom mogen we de ketenen van angst, veroordeling, dode religie, twijfel, onzichtbaarheid verbreken. Ketenen die de Kerk zichzelf soms heeft omgedaan of ruimte aan heeft gegeven.

Zodat Gods woord en wil weer gehoord wordt in de maatschappij. Zodat genezing kan stromen vanuit het lichaam van Christus, Zijn gemeente.

We bidden dat:

  • de Kerk wijsheid en gerechtigheid zal spreken.
  • Ketenen van angst en religie worden verbroken.
  • De Kerk een plaats van genade zal zijn en niet van veroordeling
  • Het goede nieuws van het evangelie weer hoorbaar wordt

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! Romeinen 10:14+15

Om 16.00 gaan we weer live met elkaar bidden via https://www.facebook.com/iamloved.nl/

Van harte welkom om mee te bidden.

Als u nog bidders kent die zich aan willen melden om mee te bidden via onze WhatsApp verzendlijst dan kunt u dit bericht doorsturen.
Als je klikt op de volgende link:
en daarna klikt op “bericht” en dan “versturen”, wordt je direct toegevoegd aan onze verzendlijst. en ontvang je de gebedspunten per WhatsApp.
(let op we werken met verzendlijsten en niet met appgroepen u krijgt dus individuele berichten)

Gerelateerde berichten

Menu