De trekkers keren overal een beetje huiswaarts.
De pannen gaan op het vuur voor een heerlijke maaltijd.

Tijd om te danken!

Volhardt in het gebed, terwijl u daarin waakzaam bent met dankzegging
Kolossenzen 4:2

We willen God danken:
– Voor het feit dat Hij goed is. Ondanks de moeiten en de zorgen die er zeker zijn, mogen we weten dat Hij over ons waakt.
– Voor het feit dat we leven in een land waar we, dankzij onze boeren, er voldoende voedsel is en we de pannen op het vuur kunnen zetten elke dag weer.
– Voor het geestelijke leger wat door de dag heen uitgroeide tot, inmiddels een uur geleden, maar liefst 534 direct betrokken bidders.
– Voor de betrokkenheid van heel veel andere bidders via kerken, gemeenten, gebedsgroepen, social media, websites en andere media.
– Voor de positieve boodschap die er uit ging van de actie in de media.
– Voor dat wat God gaat doen als antwoord op onze gebeden.

Ziet toe dat niet iemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaagt altijd naar het goede voor elkaar én voor allen.
Verblijdt u altijd. Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dit is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u.
Blust de Geest niet uit. Veracht profetieën niet, maar beproeft alles, behoudt het goede. Onthoudt u van elke vorm van kwaad.
1 Thessalonicenzen 5:15-22

Gerelateerde berichten

Menu