Waar jarenlang onrecht en oneer is uitgestort over de agrarische sector, ontstaat er een broedplaats van afwijzing en emotie.
Hoewel dat logisch lijkt, is dat wel heel gevaarlijk. Hoe snel is de neiging er om dat wat je wordt aangedaan te projecteren op de ander.

Maar de principes van Gods Koninkrijk werken heel anders. Er is vergeving nodig.
Vergevingsgezindheid. Een houding van nederigheid, maar tegelijkertijd vol van waarheid en rechtvaardigheid.

“Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.”
Mattheus 6:14-15

Wij geloven dat God de boeren in hun EER wil herstellen. Zodat ze met nog meer vreugde hun werk kunnen doen.
Dat ze de eer en het respect krijgen die ze verdienen als trouwe en harde werkers die de samenleving letterlijk voorzien van voedsel.
Dat ze vanuit die eer die ze ontvangen ook meer in staat zullen worden gesteld om op eervolle wijze hun bedrijven te runnen.

We bidden:
 Voor zachte harten die vergevingsgezind zijn, ook naar hen die kwaad spreken of hebben gesproken.
– Voor herstel van eer en respect voor het beroep en de levensstijl als boer.
– Een open gebalanceerde houding vol liefde voor de schepping.
– Een open en positieve open houding naar media, politiek en maatschappij.

#bidvooronzeboeren #boerenprotest #boeren #boer #boerenacties

Gerelateerde berichten

Menu