De agrarische sector is een sector die weet wat het is om in afhankelijkheid te leven.
Hoewel er heel veel is wat de deskundigheid en kennis van de boer bij kan dragen, weet de boer zich als geen andere beroepsgroep afhankelijk van de zegen van God.
 
En die God is een trouwe God. Een Vader die de wereld zo liefheeft dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. (Kerst)
Niet om te oordelen maar om te redden. (Johannes 3:16,17)
 
Jezus zegt in een gesprek wat Hij voert over de principes van vergeving en liefhebben, zelfs dit over de goedheid van zijn Vader; “Hij (God de Vader) laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” (Mattheus 5:45)
 
God wil ons het goede geven.
We mogen dat uitbidden en daarop pleiten.
Hij wil de boeren in ons land zegenen.
 
We willen het komende uur bidden voor:
– Gods gunst op de boeren en op de opbrengst van hun arbeid.
– Besef bij de boeren van wie ze mogen zijn als geliefde kinderen van God.
– Genezing in isolement, pijn en eenzaamheid.
– Dat de zelfmoordcijfers in de branche, die schrikbarend hoog zijn, vanaf heden af zullen nemen.
– Dat de boeren een voorbeeld zullen zijn in het leven vanuit de intimiteit met de Schepper.
– Dat boeren erop gericht zullen zijn eerst het Koninkrijk te vinden. En daarin hun identiteit als zoon/dochter van God. En dat de rest daarop zal volgen. (Matthéüs 6:33)
 
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Mattheus 6:33
 
“U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.”
Jeremia 29
 
De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.
Psalm 145:18,19

Gerelateerde berichten

Menu