Gebedspunten 2023

Als mensen worden we vaak geremd om te doen wat God van ons vraagt. Vaak omdat we vastzitten in de verwachtingen die anderen ons opleggen. Of beter gezegd die we onszelf opleggen, door te veel bezig te zijn met wat anderen vinden.  

Het is belangrijk, juist ook voor een tijd als deze, dat we ons losmaken van de ideeën en verwachtingen van anderen. Dat we niet bezig zijn met wat anderen van ons vinden en vragen, maar dat onze primaire focus is gericht op wat God van ons vraagt. Niet de woorden van anderen, maar wat spreekt God tot jouzelf? 

Gebedspunten 

Deze week bidden we daarom;  

– Dat we loskomen van verwachtingen van mensen, en onze focus krijgen op de verwachting die God voor ons leven heeft.  

– Om moed en durf om de plannen die God in ieder van ons heeft gelegd, uit te gaan werken.  

– Een helder verstaan van Gods liefdevolle stem voor Zijn wil in onze eigen levens! 

– Dat Gods wil zal worden uitgevoerd in en door onze eigen levens.  

 Proclamaties 

‘Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.’ (‭‭Hebreeën‬ ‭10‬:‭35‬-‭36‬) 

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.’ (‭‭Handelingen‬ ‭2‬:‭17‬-‭18) 

Hebreeën 10:35-36 (‭‭Handelingen‬ ‭2‬:‭17‬-‭18)

Gerelateerde berichten

Menu