Wij Christenen zijn vertegenwoordigers van Christus op deze aarde. Bedoeld om Zijn liefde en kracht zichtbaar te maken; als kanalen van de hemel.  

Daarom moeten wij leren om de woorden van God te spreken. Het geloof spreekt wat je niet ziet, zodat het zichtbaar kan worden op aarde. Geloof spreekt een scheppend woord.  

𝐆𝐞𝐛𝐞𝐝𝐬𝐩𝐮𝐧𝐭𝐞𝐧 

We bidden daarom deze week dat Christenen; 

  • Zullen opstaan in liefde 
  • Zullen opstaan in geloof 
  • Zullen opstaan in autoriteit  
  • Zullen regeren (en niet reageren)  

We bidden voor creativiteit en inspiratie van de Heilige Geest door ons heen, zodat we een smaakvol leger zijn vol van vuur, passie en Liefde.  

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞𝐬 

‘Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. (..) Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ ‭‭(2 Korinthe‬ ‭3‬:‭3‬, 6‬ – HSV) 

‘En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.’ (Galaten‬ ‭6‬:‭9‬-‭10‬, HSV) 

Gerelateerde berichten

Menu