75 Jaar vrijheid !!!

Lieve gebedsstrijders,
De komende week vieren we weer Bevrijdingsdag. 75 jaar geleden werd ons land definitief bevrijd van de Duitse onderdrukking. Wat een leed heeft deze oorlog met zich mee gebracht. Wat is vrijheid waardevol, maar wat een tol heeft het geëist. Duizenden jonge mannen uit Amerika, Canada, Groot Brittannië en andere landen hebben hun leven gegeven voor de vrijheid. De vrijehid waar wij nu van mogen genieten.

Met heel veel dankbaarheid mogen we terug zien wat er toen is gebeurd. Maar als we de wereld rondkijken dan schrik je toch, er is nog zoveel wat niet is veranderd. Continenten zoals Afrika en Azië spannen de kroon met slavenhandel, onderdrukking en geweld tegen vrouwen en kinderen. De rijke landen maken dankbaar gebruik van de vele goedkope producten uit landen waar kinderarbeid en mishandeling van de armen massaal voorkomt.

Laten we deze week bidden dat het onrecht en ongelijkheid in deze wereld zal stoppen. Ook al heeft dat een prijs voor ons. Laten we bidden dat iedereen ruimte krijgt om in alle rust te mogen opgroeien en te leven.

Mag het ons iets kosten?

In Romeinen 8:32 staan deze woorden: “Hoe zal Hij, Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”

God gaf zijn enige zoon, Jezus legde zijn Goddelijkheid af en werd mens om voor ons te sterven en ons eeuwige vrijheid te geven.

Gebedspunten:
Danken voor 75 jaar vrijheid.
Terug kijken met diepe bewondering en dankbaarheid naar de velen gesneuvelde jonge mensen die hun leven voor onze vrijheid hebben verloren.
Bidden dat er nog meer oog komt voor onrecht en verdrukking in de wereld.
Bidden dat de omstandigheden van de arbeiders jong en oud zullen verbeteren.
Bidden voor de vrouwen en kinderen die vaak het slachtoffer zijn van onze goedkope kleding en andere producten.
Danken voor het geweldige offer van Koning Jezus!!

Fijn dat wij in alle vrijheid weer samen mogen bidden tot onze Hemelse Vader, geniet van dit voorrecht.

Lieve groet,

Albert en Peter

Gerelateerde berichten

Menu