Laten we vasthoudend bidden voor de situatie in en rond Israël en daarbij het leed aan Palestijnse zijde niet vergeten, dit zijn gevechten in de hemelse gewesten waar bij mensen worden gebruikt. Laten we bidden dat aan beide zijden van het conflict mensen Jezus zullen vinden als de Vredevorst.

We zijn dankbaar dat het Pinksterfeest aanstaande is en dat het Vuur van Gods Geest krachtig is uitgestort.

Laten we danken dat er op vele plaatsen in ons land in vele vormen nieuwe vuurtjes ontstaan,  vele nieuwe initiatieven. En we bidden dat het Vuur van Gods Geest deze nieuwe bronnen zal bekrachtigen zodat het uitgroeit tot één groot vuur in ons land.

 

Proclamatie:

‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.

‭‭Joël‬ ‭2:28

Gerelateerde berichten

Menu