Komend weekend is het Pinksteren, het feest waarin we gedenken en vieren dat de Heilige Geest in ons kwam wonen.

Jezus was naar de hemel gegaan om plaats te maken voor ‘een andere Trooster’. Deze ‘Parakletos’ (=mee-wandelaar) zou een gelovige niet verlaten en zou altijd en overal beschikbaar zijn voor iedereen die dat wilde. Hij bekrachtigt ons, onderwijst ons in alles en helpt ons om te getuigen van Jezus.

Ondanks dat de rol van de Heilige Geest in ons leven zo belangrijk is, vergeten mensen in de kerk dit nog wel eens. Veel christenen ervaren weerstand tegen het werk van de Geest. En uit angst om Hem te kwetsen, staan ze niet toe dat Hij door hen heen werkt.

Gebedspunten 

Laten we deze week: 

  • danken voor het werk van de Heilige Geest in ons; 
  • danken dat de Heilige Geest ons onderwijst in alles en dat Hij ons helpt om het evangelie te delen; 
  • bidden voor een nieuwe openheid onder mensen in de kerk voor Zijn Persoon en werk; 
  • bidden dat elke weerstand in de harten van mensen breekt zodat Hij krachtig in hen kan werken. 

Proclamatieteksten 

‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.’ (Joh. 14:26) 

‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Hand. 1:8) 

‘Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.’ (Hand. 2:38) 

‘En heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest.’ (Tit. 3:5) 

Gerelateerde berichten

Menu