We danken God voor Zijn rust en vrede ook in deze onrustige tijden. Dank U heer, dat U waakt over Uw Gemeente en de kerk transformeert naar een Levende Kerk. Dank U Vader, dat U alles ten goede laat meewerken. Dank U wel dat we mogen vasthouden aan de belofte van Jezus de Christus, de Zoon van de Levende God!

“op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. ‭‭Mattheüs‬ ‭16:18b‬‬

– We bidden voor eerlijkheid en oprechtheid in de media.
– We bidden voor rust en stabiliteit bij leiders van ons land, de kerk en media.
– We binden elke ontwrichtende macht van angst en controle in de hemels gewesten.
– We openen ons hart voor de Heilige Geest. Vul ons Heilige Geest zodat we overstromen van Uw vrede en vreugde naar een wereld in nood.

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.
Psalm 46:2-7

Dank U Heer Jezus, dat U onze Koning bent.
Heer der Heeren,
Koning der Koningen.
U regeert!
U bent de Hoogste God.

Gerelateerde berichten

Menu