We naderen het einde van het jaar. Er is veel onrust in de maatschappij. De hoge inflatie en alle ‘crisissen’ maken dat mensen het moeilijk krijgen.  Binnen al die onrust is ons gebed dat christenen gaan opstaan om vrede en rust te brengen in deze wereld.  

Daarvoor is het nodig dat wij in geloof durven te gaan staan.  Geloof is een gave van God, die als opdracht mogen oppakken. Het is een schild tegen alle pijlen van de boze, zodat we in eenheid en vrede kunnen leven.   

We mogen actief worden 

>> God roept ons op deze week ‘het geloof’ op te nemen, als een schild. 

>> We mogen opstaan in geloof, in vertrouwen. Zodat de vijand geen ingang meer heeft.  

>> Bid hiervoor, voor jezelf en anderen. 

>> We bidden voor voorziening, waar mensen het moeilijk hebben. 

Proclamaties voor deze week 

‘Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.’ ~ Efeze 6:16 

‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’ ~ Efeze 6:11 

‘in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:’ ~ Efeze 4:2-3 

Gerelateerde berichten

Menu