De laatste tijd zijn er ups en downs als het gaat om de eenheid binnen de kerk. Aan de ene kant zien we steeds meer mensen, organisaties en kerken samenwerken en samen God aanbidden. Aan de andere kant zien we onenigheid in de gemeenten en mensen die gebroken hun kerk verlaten. Onrust en verdeeldheid is een van de wapens van de tegenstanders om de bruid te verzwakken.

We willen bidden voor rust en vrede in de Bruid van Christus. We binden de onrust en verdeeldheid waarmee de vijand de huidige beweging van het zoeken naar eenheid onder Christenen probeert uit te doven. Juist ook door mensen van dichtbij en binnenuit.

We bidden dat de beweging van eenheid niet gestopt zal worden en dat kerkmuren niet langer gezien zullen worden, maar dat Christenen elkaars hart vinden.

We bidden dat diezelfde eenheid ook door zal werken in de toenemende verdeeldheid in de maatschappij.

Proclamaties

‘Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.’ – Kolossenzen 3:12

‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ – Johannes¬†13:34-35

Gerelateerde berichten

Menu