Als we bidden voor onze boeren, dan mogen we bidden om gerechtigheid.
Bidden om gerechtigheid betekend feitelijk dat we erom vragen dat Gods wil op aarde uitgevoerd zal worden.
Zoals Jezus dat ons ook leerde in het Onze Vader.

“Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.”
Matheus 6:10

Ook rentmeesterschap is een belangrijk Bijbels begrip. Dat we de aarde niet roekeloos uitputten.
Dat vol liefde en op een bewuste manier omgaan met de schepping en schepsels.

We bidden ook voor vrede.Daar waar momenteel onrust lijkt te ontstaan bij de acties.
De vijand zal altijd proberen uiteen te drijven, want hij is dé uiteendrijver.
Maar God brengt mensen en harten samen, Hij is een God van relatie, van eenheid en vrede.

Dit uur gaan we daarom bidden:
– Dat boven alles Gods wil zal geschiedden
– Dat acties in rust en vrede zullen blijven.
– Dat boeren begrip zullen hebben ook voor de standpunten van anderen.
– Dat er een bewustzijn zal ontstaan bij de boeren en politiek mbt wat Gods wil is.
– Dat rentmeesterschap de maat zal zijn en niet winstgevendheid.

Gerelateerde berichten

Menu