Een van de teksten die ons heeft gemotiveerd om deze actie te ondernemen is deze:

Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
2 Kronieken 7:14 (HSV)

In deze tekst vind je een prachtige uiting van Gods verlangen ook voor ons als zijn kinderen en voor ons land.
– Hij wil ons horen (in relatie naar ons luisteren)
– Hij wil onze zonden vergeven (Genade laten stromen)
– En ons land genezen. (Ons land herstellen, genezen als land wat Hem zoekt)

Daarvoor is wel nodig:
– Dat wij ons verootmoedigen.
– Dat we op onze knieën gaan en Hem gaan bidden
– Dat we ons bekeren van slechte wegen

Vanuit een hartgesteldheid van verootmoediging en nederigheid en in een verlangen om ons te bekeren, willen het volgende uur bidden:

– Om genade en vergeving voor de vreselijke zonden die in ons land legaal plaatsvinden.
– We mogen vurig vanuit ons hele hart uitroepen naar God om herstel van ons land.
– We mogen hem aanroepen om herstel van gezinnen, bedrijven, dorpen en steden.
– We mogen hem aanroepen om daar waar slechte wegen bewandeld worden door politici of boeren (of wie dan ook in welke sector), dat er bewustzijn zal ontwaken van waarheid en er een ommekeer zal komen naar recht.

Extra gebedspunt:
Legervoertuigen worden ingezet in Zeeland door de oplopende spanning.
Proclameer de waarheid vanuit God, dat niet door kracht noch door geweld maar door Zijn Geest zal het geschiedden. (Zacharia 4:6)

Gerelateerde berichten

Menu