Gebedspunten tien voor je stad, opwekking

Er hangt een beweging van opwekking ‘in de lucht’. Er is een grote honger vanuit christenen naar echtheid en puurheid. We bidden deze week voor het doorbreken van Gods kracht in dit verlangen in ons land. 

𝗚𝗲𝗯𝗲𝗱𝘀𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗻 

We bidden: 

– dat mensen Gods goedheid ontdekken, los van religie en aangeleerde godsbeelden; 

– voor persoonlijke ontmoetingen met de liefde en kracht van God; 

– voor een niet te stoppen krachtige beweging van woord, gebed, en aanbidding.  

  

𝗣𝗿𝗼𝗰𝗹𝗮𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲𝘀 

‘Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?’  ‭‭ (Romeinen‬ ‭2‬:‭4, HSV)  

 

‘Heer wees welkom met Uw geest en doorwaai nu heel het huis. Kom en maak het tot een tempel waar U woont. Laat Uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen.’ (Opwekking 623) 

Tien voor je stad proclamatie week 08, Romeinen 2:4 Tien voor je stad proclamatie Opwekking 623

Gerelateerde berichten

Menu