God doet barmhartigheid aan duizenden. Van generatie op generatie. De beloftes die God geeft als we hem liefhebben, zijn groot. Beloftes voor Zijn werk en trouw in de generaties. Daarom mogen we vrijmoedig bidden deze week dat God zijn beloftes uit gaat werken in de generaties. Een gebed in geloof; geloof is het bewijs van de dingen die nog niet altijd zichtbaar zijn (Hebr.11:1). Daarom is ons vasthoudend gebed nodig. 

Gebedspunten: 

Deze week willen we: 

– danken voor het werk van God dat doorgaat in de generaties; 

– bidden dat iedere generatie zal opstaan in kracht en gehoorzaamheid aan God; 

– bidden dat we meebewegen met het nieuwe wat generaties ontvangen en brengen. 

Proclamatieteksten: 

‘Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.’ (2 Timotheüs 1:5, HSV) 

‘Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.’ (Psalm 100:5, HSV) 

Gerelateerde berichten

Menu