‘Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.’ (Titus 3:4-7) 

Gebedspunten 

Deze week willen we: 

– God danken voor Zijn genade en goedheid, Hij redde ons niet vanwege onze prestaties of gerechtigheid. 

– Bidden dat er in het Lichaam van Christus geen ruimte zal zijn voor religieus denken. 

– Bidden dat mensen Hem zullen dienen, vanuit oprechte liefde en dankbaarheid. 

Gerelateerde berichten

Menu