Deze week willen we apart nemen om te bidden voor de koning en het koningshuis. Ondanks dat de koning zich in het openbaar weinig uitspreekt over zijn geloof, weten we wel dat God hem houvast biedt in zijn rol als staatshoofd van Nederland.  

Een van de momenten waarin Alexanders geloof publiekelijk het meest zichtbaar werd, was tijdens de troonwisseling in 2013 toen hij zijn eed aflegde. Terwijl hij uitsprak ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’ keek hij omhoog, alsof hij wilde zeggen dat hij zijn kracht écht van boven verwacht. Een ander moment is tijdens zijn belijdenisdienst in de Nederlandse Hervormde kerk in 1997. De voorganger haalde tijdens de preek geloofsgesprekken aan die hij met de prins had gevoerd. Als belijdenistekst kreeg Alexander Filippenzen 1:9-10 mee.  

Laten we bidden dat zijn geloof versterkt wordt en zijn relatie met God verdiept. En dat hij, als priester van het gezin, zijn kinderen ook weer opvoedt aan Gods hart. 

Gebedspunten 

Laten we deze week: 

  • danken dat de koning een christelijke opvoeding heeft gehad; 
  • bidden dat de koninklijke familie dichter naar Gods hart zal groeien; 
  • bidden dat er geen ruimte zal zijn voor religie in hun geloof; 
  • bidden voor een persoonlijke ontmoeting met Gods liefde en kracht; 
  • bidden voor onderscheidingsvermogen bij de koning (en Amalia als toekomstig koningin). 

Proclamatieteksten 

‘En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.’ (Filippenzen. 1:9-11) 

‘Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus.’ (2 Petrus 3:18a) 

Gerelateerde berichten

Menu