Vandaag is het hemelvaart, de dag waarop we gedenken dat Jezus terugkeerde naar zijn plaats bij de Vader. Met Zijn ‘vertrek’ naar de hemel maakte Hij plaats voor de komst van de Heilige Geest: De persoon van God die in ieders hart wil komen om (onder andere) twee dingen te doen: Ten eerste wil Hij ons bevestigen in onze identiteit als zonen en dochters van God – geen weeskinderen of slaven maar erfgenamen van de Vader. Daarnaast wil hij ons bevrijden van elke leugen in ons denken, elke gedachte die opstaat tegen de waarheid die God spreekt door Zijn Woord en Geest.

Gebedspunten
Laten we deze week:
– danken dat we aangenomen zijn als kinderen van God;
– bidden dat christenen zich gaan beseffen wie ze zijn in Jezus;
– bidden dat ze religie en de angst voor afwijzing achter zich laten en dat ze vanuit hun identiteit gaan leven.

Proclamatieteksten
‘Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.’ (‭‭Galaten‬ ‭4‬:‭6‬-‭7,‬ ‭HSV‬‬)

‘Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.’ (1 Johannes 4:15-18)

Gerelateerde berichten

Menu