Gebedspunten week 22

Hemelvaart, Jezus terug naar zijn Vader.

Wat een mooi verhaal met een nog mooiere belofte!!

In Handelingen 1 vers 4 t/m 14 vinden we het verhaal van de Hemelvaart van Jezus. Die gebeurtenis gaat gepaard met een opdracht. De opdracht om de wereld in te gaan en te getuigen van Jezus en alles wat er met Hem gebeurt is en wat Hij zelf heeft gedaan.

Onze opdracht is, de wereld vertellen van de blijde boodschap. God wil ons gebruiken om de wereld te bereiken met het Evangelie, hoe gaaf is dat. Daarnaast staat in Markus 16:20 dat wij het niet alleen hoeven te doen, maar dat God zelf mee werkt met wonderen en tekenen.

Volgende week mogen wij Pinksteren vieren. Het feest dat de Heilige Geest, de Trooster, is uitgestort. Zullen we deze week net als de discipelen, gezamenlijk bidden? Zullen we onder andere bidden dat het aanstaande pinksterfeest niet in het teken zal staan van de terrasjes die weer open gaan. Maar dat er een geluid zal zijn van wonderen en tekenen die de gelovigen volgen.

Laten we bidden dat een beweging plaats zal vinden zoals op de eerste pinksterdag. Dat velen tot geloof komen en gedoopt zullen worden. Dat er vele wonderen en tekenen zullen gebeuren. Dat de wereld niet meer hetzelfde zal zijn. En dan niet vanwege corona, maar het zal de Heilige Geest zijn die een onuitwisbare verandering teweeg zal brengen.

Laten we deze week voortdurend bidden voor deze verandering.

Iedereen een hele krachtige week toegewenst.

Tienvoorjestad.nl

 

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. Handelingen 4:29-31

 

Gerelateerde berichten

Menu