— Bericht voor week 21 —

Elke week als ik dit bericht verstuur, dan word ik zo enthousiast! Ik ben me er dan van bewust dat er al meer dan 1000 bidders meebidden in ons netwerk! Wat een krachtig idee. Als 10 bidders in Genesis 18:32 al samen een stad zouden kunnen redden, wat hebben wij dan een mega-invloed. Bedankt daarvoor. Jij maakt het verschil!

De vijand gaat rond, ALS een leeuw, ook in deze tijd. Maar onze Koning IS de leeuw van Juda. De vijand is als een leeuw, een fake-leeuw. Maar Jezus is de echte leeuw! Hij is overwinnaar, Koning der Koningen, Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij draagt de Naam boven alle namen. Hij is het begin en het Einde.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter [en] waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. (1 Petrus 5:8)

We bevinden ons in een tijd waarin vrijheden plotseling ingeperkt zijn en worden. We leven in een tijd waarin angst en controle steeds een grotere ingang proberen te krijgen Een tijd waarin de publieke opinie wordt gevormd en overheerst door de media. Media die angst en negativiteit als belangrijk middel gebruiken om zichzelf als relevant te profileren en hun boodschap kwijt te kunnen.

De tijd waarin Petrus leefde was echt niet veel anders. De Romeinse regering zag burgers vooral als marionetten voor hun eigen doeleinden. Christenen stonden onder enorme druk en werden al openlijk vervolgd. Petrus geeft, vanuit die context, in bovenstaande tekst 5 wapens om de intimidatie van de vijand te doorbreken. En dan wordt de tijd waarin we leven ook juist een tijd van doorbraak. Een tijd waarin de velden wit zijn om te oogsten. Een tijd waarin Gods Heerlijkheid krachtiger dan ooit gezien zal worden.

1. Werp je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor je! (Amen! Geen toelichting nodig lijkt me!)
2. Wees nuchter! (de brullende fake-leeuw wil je angst aanjagen trap er niet in.)
3. Wees waakzaam! (wees alert op de machten en krachten die je kwaad willen doen.)
4. Sta vast in het geloof. (Heb een vast vertrouwen. Geloof is vertrouwen, datgene wat je boven het zichtbare uit tilt.)
5. Biedt weerstand. (Maak je keuzes op basis van God Woord en Gods wil.)

We bidden de komende week deze punten uit over onze levens en de levens van onze broeders en zusters in de wereld.

Blessings,
Tienvoorjestad.nl

Gerelateerde berichten

Menu