Lieve Bidders,

Samen mogen we ook deze week weer voorbede doen.

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 1 Thessalonicenzen 5:16-18

Het Coronavirus
Het is heftig om te zien hoe mensen haast in een soort van paniek raken rondom de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus. Wat een enorme uitdaging om als christenen te laten zien dat wij leven met een totaal andere hoop. We bidden dat het virus geremd zal worden en dat Christenen zullen opstaan als bakens van vrede en rust te midden van de onrust en angst die er heerst rondom dit thema.

Een stukje, geschreven door Albert, ter overdenking en bemoediging over dit onderwerp met de titel “Angst voor het Coronavirus!?” is te vinden via deze link: http://bit.ly/2I1pREe

Bidden en vasten wereldwijd
Dan willen we jullie graag aanmoedigen om te overwegen om mee te doen met een wereldwijde oproep om 40 dagen te vasten en te bidden. Van 1 maart tot 9 april zullen duizenden mensen over de hele wereld, en ook in Nederland, deze keuze maken. We zien dat de duisternis toeneemt, maar tegelijkertijd ook dat er beweging in Gods Koninkrijk komt. Laten we meegaan in deze beweging voor Nederland en vast mee!

Meer info daarover is te vinden op deze link: http://bit.ly/2PvZlqK

Eenheid in het lichaam van Christus.
In Johannes 17 lezen we hoe krachtig het zal zijn als Christenen in eenheid bewegen. De belofte die daar letterlijk aan verbonden is, is dat vele mensen Jezus zullen leren kennen. Letterlijk staat er zelfs dat de wereld in Jezus zal geloven.

“opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Johannes 17:21”

De vijand, hij heet ook uiteendrijven, heeft zoveel ruimte om verdeeldheid te creëren. Maar we mogen samen bidden voor eenheid. Eenparig!

“Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Matheus 18:19”

Bidden jullie deze week mee voor de volgende punten:
– Dat er rust en vrede zal zijn in harten van mensen.
– Dat het Coronavirus zich niet zal verspreiden.
– Dat er een krachtige gebedsbeweging op gang zal komen
– We bidden voor eenheid in het Lichaam van Christus

Wij wensen u heel veel zegen en Gods nabijheid de komende week.

Liefdevolle groet,

Peter de Hoop
Albert van der Heide

Gerelateerde berichten

Menu