Gebed ons krachtigste wapen!
 
Terugkijken op de gebedsoproep, Bid voor de boeren, maakt ons intens dankbaar!

700 actieve bidders streden 18 december 2019 met ons mee, geweldig wat een leger. De boeren op hun tractors, wij op onze knieën, dat is strijd leveren in de hemelse gewesten.
Gaandeweg dit nieuwe jaar ervaren wij dat het Gods verlangen is dat dit digitale platform opnieuw in stelling gebracht wordt, om de strijd aan te gaan zodat het koninkrijk meer en meer zichtbaar wordt.

Dit maal niet alleen voor de boeren maar in de breedte van de hele samenleving.

Om een start te maken willen wij beginnen om  u wekelijks (vrijdag) een thema door te geven met een aantal gebedspunten. Van uit het principe ‘10 voor je stad’ Die gedachte komt uit het verhaal van Abraham (Genesis 18) die ‘onderhandelt’ met God om Sodom en Gomorra te sparen.  Zo willen wij gaan strijden voor ons land, onze mensen en allerlei maatschappelijke problemen en misstanden.

We zien uit dat de 700 bidders uit zullen groeien tot 7000, net als bij Elia, daar waren nog 7000 bidders over die hun knieën niet hadden gebogen voor iets anders dan onze God.

Wij zien uit naar opwekking voor ons land, nog meer beweging dan dat er nu al is.

Doe je mee? We hebben jou nodig om Jezus weer een gezicht te geven in ons land!!
Deel dit verhaal ook, zodat het geluid krachtiger zal worden.

Vrijdag zal het eerste thema met de gebedspunten uw kant opkomen.

Zegen en tot vrijdag.

Peter de Hoop
Albert van der Heide

Gerelateerde berichten

Menu