Hoe mooi is het om voorbede te doen en zeker als we dat gezamenlijk met een grote groep kunnen doen. De bijbel geeft grote beloftes over gezamenlijk gebed. Bijvoorbeeld in Matheus 18:19

“Verder zeg Ik u dat: als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, Die in de hemelen is. ” Matheus 18:19

Als het leven jou toelacht, maar jij niet meer in het leven lacht!? Wat als je niet meer lachen kunt in het leven, we horen dat steeds meer jongeren in de problemen komen, zo wel financieel als geestelijk. De druk van de maatschappij op de jonge mensen wordt steeds groter en er wordt steeds meer geëist. Het is geweldig dat er in deze tijd steeds meer mogelijk is, maar dat vereist een groter gevoel voor verantwoordelijkheid en daarom ook hemelse Wijsheid. Spreuken 23:19-23 spreekt hier een aantal prachtige woorden, hoe je wijsheid kunt ontvangen en behouden.

We vragen uw gebed voor:

  • De geestelijke gezondheid van jonge mensen. Steeds meer jongeren hebben een burn-out een verontrustende ontwikkeling.
  • De financiële verantwoording van jonge mensen, steeds meer studenten hebben hoge schulden.
  • Dat de overheid een gezond beleid zal ontwikkelen, waardoor er nieuw perspectief zal komen voor jongeren in de samenleving.
  • We bidden voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs. De politiek verantwoordelijken en de bestuurders.
  • We bidden voor de leraren en leraressen. Deze prachtige en onmisbare beroepsgroep. We bidden dat ze vol zullen zijn met de onvoorwaardelijke liefde van God de Vader en vandaaruit de kinderen zullen onderwijzen en liefhebben.

Geweldig als wij met elkaar de komende dagen deze punten in onze gebeden mee nemen.
Wij wensen u heel veel zegen en Gods nabijheid de komende week.

Liefdevolle groet

Peter de Hoop
Albert van der Heide

NB: Voor de mensen die onze berichten ontvangen per Whatsapp. Volgende week ontvangt u de berichten van een nieuwe telefoonnummer. Deze werden tot op heden vanaf een privé nummer verzonden. U moet dit nieuwe nummer dan even opnieuw toevoegen aan uw adreslijst. Onze excuses voor eventueel ongemak wat daarmee gepaard gaat.

Kent u bidders, die mee zouden willen doen? Ze kunnen zich aanmelden via: https://bidvooronzeboeren.nl/#aanmelden

Gerelateerde berichten

Menu