Albert en Michelle ontvingen Vijf profetische woorden voor 2023. Hieronder vindt u de samenvatting, gebedspunten en proclamatie.

De wan in Zijn hand 

Het eerste woord gaat over het beeld van een dorstvloer. De dorstvloer die ze zagen, kwam in een nieuwe fase van het seizoen wat al aanwezig was. God zal intenser, maar op een andere manier dan afgelopen jaar, het kaf van het koren scheiden. God dorst ons als koren. Hij scheidt de eetbare en bruikbare delen van het graan van het onbruikbare. Mensen komen los van de aren waarmee ze ooit opgegroeid zijn – verwachtingen, verleden, religie. In de nieuwe fase zal God de wan gebruiken, een rieten mand waarmee het graan naar boven werd gegooid. De wind zal de kans krijgen om het onbruikbare gedeelte van het graan mee te nemen. De korrels blijven over, gezuiverd en gereed om tot hun bestemming te komen.  

Vision to victory 

In het tweede woord wat werd ontvangen, verschenen de woorden ‘vision to victory’. Het is tijd om je te positioneren in Gods visie voor jouw leven, zodat je vanuit bescherming en in Zijn kracht doorbreekt in jouw bestemming. Visie naar overwinning. Als er geen visie is, is er slechts verwarring, verwildering, verwijdering en verwatering. Verwarring onder Gods kinderen, verwildering van ons land, verwijdering in plaats van eenheid onder Christenen en verwatering van de boodschap van het evangelie. Visie geeft de kracht, om door te zetten in momenten dat het moeilijk is. Het geeft focus en de moed om een eigen pad te gaan. Je hebt het immers ‘gezien’. Heb je zelf (nog) geen duidelijke visie ontvangen, verbind je dan met de visie van iemand anders, verbind je met een van de plaatsen waar Gods visie al is doorgebroken – kies ervoor om wapendrager te zijn van een visie dragende organisatie of persoon.

Een niet te stoppen beweging 

Bij het derde woord, hoort opnieuw een beeld. Een wereldbol zoomde langzaam in op Nederland, waar het donker was. Door het land heen waren een paar lichtpunten zichtbaar. Terwijl de kaart langzaam verder inzoomde, kwamen er in hoog tempo meer lichtpunten bij, totdat ze overal zichtbaar waren. We geloven dat God nieuwe bewegingen aan het starten is in Nederland, door mensen die begrijpen dat het niet gaat om hun eigen menselijke koninkrijkjes, maar om Gods Koninkrijk. Een apostolische beweging zal doorbreken, waardoor Gods gemeente hersteld kan worden tot het beeld wat God voor ogen heeft. Deze beweging zal niet stoppen: wat er ook gaat gebeuren, het zal de kerk sterker maken. Het denken over de kerk zal vernieuwd worden en er zal ruimte komen voor nieuwe ervaringen en ontdekkingen.  

Radicalisering is nodig! 

In het vierde beeld zagen ze een boom die er ongezond uitzag. Hij stond overeind, maar zijn bladeren waren uitgedroogd en zijn vruchten waren mager en onaantrekkelijk. De wortels zaten niet ver in de droge en gescheurde grond. ‘Radicalisering is nodig’, zei een stem. Op dat moment begint de boom te schudden, de wortels komen in beweging en beginnen de grond in te groeien. Ze vinden houvast en nieuw voedsel. Tijdens het schudden is hij misschien wat bladeren en vruchten verloren, maar nu begint de boom te herstellen en weer écht te leven. Radicalisering betekent letterlijk het herstellen van de wortels. Jezus leefde en demonstreerde radicaal de liefde van Zijn Vader, zonder compromis. Durven wij dieper te wortelen in Hem en radicaal te leven? 

Volledig bewust-zijn 

In het laatste beeld wandelde een mens door een vallei, zo mooi en goed als het paradijs. Maar toen het beeld verder uitzoomde, bleek het een soort oase te zijn, een paradijs in een grote kale vlakte. Maar die persoon was zich daar niet van bewust: noch van het grotere geheel, noch van de rijkdom en schoonheid om zich heen. Alles was vanzelfsprekend voor hem, iets wat ontstaat als verwondering en geloof verdwijnen en lauwheid ruimte wint. God sprak: ‘Activeer het bewustzijn, leef bewust! Bekeer je van je moedeloosheid en bewusteloosheid. Stop met overleven en begin met leven! Leef, ervaar, voel, verwonder je. Laat je niet bewusteloos maken door de maatschappij en de wereldgeesten.’ Wees je dit jaar bewust van wat God je heeft gegeven. Maar ervan gebruik, geniet ervan – zo zal het feest zijn in de hemel en in onze huizen!  

Gebedspunten 

We bidden deze week: 

  • dat christenen zich bekeren van hun bewusteloosheid, zich gaan verwonderen en echt gaan leven; 
  • dat we ons steeds dieper wortelen en radicaler gaan leven, 
  • dat de Gemeente zal vragen om visie, en daarin zal gaan wandelen. 

Proclamatie 

God geeft ons naar de rijkdom van Zijn Heerlijkheid. Hij sterkt ons ze innerlijke mens door Zijn Geest. Christus woont door het geloof in onze harten. We zijn geworteld en gefundeerd in de liefde, zodat we met elkaar ten volle zullen begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is van de liefde van Christus en we vervuld worden met de volheid van God.  ~ Parafrase naar Efeze 3:16-19 (HSV) 

Gerelateerde berichten

Menu