Vorige week ontving Albert van der Heide een profetisch woord: ‘Ga terug in de ring’.  

“Ik zag een plaatje van een bokser in de hoek van de ring. Nu weet ik eigenlijk niet heel veel van boksen, maar van wat ik wel weet, werd het me duidelijk dat die hoek een plek is om te rusten of even op adem te komen tussen de rondes door.  

‘De wedstrijd is nog niet over’, hoorde ik. Het is tijd om terug te gaan in de ring. De bel is al gegaan, je hebt het ook gehoord. Er is een strijd die je mag afmaken. En hoe zwaar je benen ook voelen, hoeveel pijn je ook nog voelt. De overwinning is er.  

Sta op! Hou vol! Ga door! De God van de Hemelse Legers is met jou! Hij gaat voor je uit! Maar het is nu tijd dat jij weer de ring instapt!”  

Gebedspunten

Deze week willen we: 

  • danken dat God mét ons strijdt en voor ons uitgaat; 
  • bidden voor moed en kracht voor mensen die vast lijken te zitten in een geestelijke strijd; 
  • bidden dat christenen hun positie in het Koninkrijk gaan innemen.  

Proclamatieteksten

‘Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.’ ~ (‭‭Jesaja‬ ‭6‬:‭8‬, HSV) 

‘De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.’ ~ (Deuteronomium 31:8)  

Gerelateerde berichten

Menu