In Exodus 3:14 zegt God tegen Mozes, Ik Ben Die Ik Ben. Mozes werd naar het volk Israël gezonden. De grote Ik Ben verloste zijn volk uit een uitzichtloze situatie die al ruim 400 jaar duurde. Vandaag bezoekt Jezus ons land, en Hij zegt IK BEN, DE WEG, DE WAARHEID, EN HET LEVEN. Johannes 14:6.

Hoe mooi is het om voorbede te doen. Zeker als we dat gezamenlijk, met zo’n grote groep, kunnen doen. De bijbel bevestigd de kracht van gezamenlijke voorbede in Mattheus 18 :19. Daar staat; ‘Verder zeg Ik u dat: als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, Die in de hemelen is.’

Er is veel (verborgen) eenzaamheid in ons prachtige land. Waar we met steeds meer mensen wonen. Vreemd is dat toch eigenlijk! Het individualisme maakt mensen zo zelfgericht, dat ze nauwelijks meer in staat zijn om echt diepe duurzame relaties aan te gaan. Wat een mooie kans en opdracht ligt er voor ons klaar, dat wij om mogen zien naar elkaar.

Bidden jullie deze week mee voor de volgende punten:
– Voor mensen die leven in eenzaamheid.
– Voor mensen in een schijnbaar uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen. Denk aan problemen met gezondheid, financiën, verlies, scheidingen.
– Voor mensen die geïsoleerd zijn geraakt en de leugen zijn gaan geloven; “ik doe er niet meer toe”.
– Laten we bidden voor de vele trouwe mantelzorgers, die geweldig werk doen.
– We bidden voor het verplegende personeel. Dat zij naast hun werk ook ruimte krijgen even stil te staan voor wat aandacht en een gesprekje.
– We bidden voor de overheid die ons zorgbeleid vaststelt, dat zij oog hebben voor de patiënten en het personeel.
– We bidden ook voor de boeren dat ze niet verder verdeeld raken en in eenheid optrekken voor een goede toekomst.

Wij wensen u heel veel zegen en Gods nabijheid de komende week.

Liefdevolle groet,

Peter de Hoop
Albert van der Heide

Gerelateerde berichten

Menu